Kontakter

Byarådet

Kvarnen

Miniatyrer

68930

Historia

Bildgalleri


Boka kvarnen, ring 040-5872424

Stinasholma Kvarn

Kvarnen vid Stinasholma byggdes år 1950. Byggnaden hade stått tom sedan år 1981 då byaktiva år 2001 påbörjade en restaurering av kvarnen och omgivningarna. Tanken var att kvarnen skulle bli en gemytlig plats för fester och andra sammankomster.

 

Byggnaden tömdes på kvarninredning och städades. Därefter gjordes ett nytt yttertak, fasaden målades och det byggdes en ny gångbro till den övre våningen. År 2007 blev den övre våningen klar invändigt och år 2009 blev även den nedre våningen färdigt restaurerad.

 

Kvarnen på Stinasholma har blivit den festplats man önskade. Under sommarmånaderna ordnas bröllop, fester och kalas av olika slag i kvarnen. Ungefär 100 personer får plats inne i festsalen. Det är möjligt att få mat serverad i kvarnen genom catering.

 

I kvarnens nedre våning finns ett kök med kok- och kylmöjligheter. Belysningen i kvarnen och på holmarna lyser upp sena kvällar och nätter. I Kvarnen finns ett inva WC. Festsäsongen begränsar sig till till perioden maj-september eftersom ingen uppvärmning finns i byggnaden.

 
Bilden visar festvåningen

Restaureringen av Stinasholma och kvarnen är ett resultat av talkoarbete inom Nederpurmo r.f. Även EU:s landsbygsdprogram, som strävar till att vårda och bevara landsbygdsarv, har finansierat projektet.

 

     
På våren börjar björklöven rassla i takt till forsens brus och om försommaren täcks holmarna av doftande liljekonvaljer.