Miniatyrutställning

I Kvarnen finns en unik dokumentation av lokalhistoria i form av miniatyrer. De hittas i Kvarnens nedre våning och föreställer olika byar i Nederpurmo som de såg ut under 1930- och 1940-talet. Miniatyren över Sisbacka var den första som tillverkades. Efter en lång tid på ett loft vid Åliden, flyttades den till kvarnens nedre våning. År 2005 blev miniatyren över Västerbacka klar och år 2008 miniatyren över Forsnabba.

Förutom själva tillverkningen av miniatyrerna, har eldsjälarna bakom miniatyrerna lagt otaliga timmar på att samla in fotografier och minnesbilder av de byggnader som fanns i byarna vid givna tidpunkter. Tack vare dessa aktiva bybor finns denna lokalhistoria i miniformat till allmänt påseende i kvarnen.

Lagom till att restaureringen av kvarnen blev klar sommaren år 2009, donerades också en miniatyr över Backas vattensåg till byarådet. Sågen, som tidigare fanns vid Stinasholma, revs omkring år 1930. Ett vattenhjul och en vevaxel från sågen finns kvar och de är upphängda på väggen i kvarnens nedre våning.